Индустриална база на сигурността и отбраната

Лекцията разглежда отбранително-индустриалната база като компонент на отбранителния потенциал на страна или съюз. Представят се тенденциите в развитието на отбранително-индустриалната база от гледна точка на НАТО и Европейския съюз, както и национални примери. Анализира се формирането на „индустрия за сигурност”, подкрепящо развитието на модерни политики за сигурност и отбрана. Предоставя се информация за основни организации, програми и процедури за съвместно развитие и придобиване на въоръжения. Анализира се ролята и възможностите на основни инструменти на държавата за влияние върху развитието на индустриалната база на сигурността и отбраната, както и модалностите на функциониране на фирми от отбранителната индустрия и техните перспективи.

Details

Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014