Вериги от доставчици

Вериги от доставчици

Вериги от доставчици, сигурност на вериги от доставчици

Индустриална база на сигурността и отбраната

Лекцията разглежда отбранително-индустриалната база като компонент на отбранителния потенциал на страна или съюз. Представят се тенденциите в развитието на отбранително-индустриалната база от гледна точка на НАТО и Европейския съюз, както и национални примери. Анализира се формирането на „индустрия за сигурност”, подкрепящо развитието на модерни политики за сигурност и отбрана. Предоставя се информация за основни организации, програми и процедури за съвместно развитие и придобиване на въоръжения.