Образование

Образование

Образование за сигурността и отбраната, военно-образователни системи, дистанционно обучени, мобилно обучение