Права на човека

Права на човека

Права на човека; равнопоставеност на половете в сектора за сигурност и въоръжените сили