Интегритет

Интегритет

Утвърждаване на интегритета в сектора за сигурност и отбрана

За отбранителна политика на Република България 2015-2020

Tagarev, Todor. За отбранителна политика на Република България 2015-2020 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.

На 30 септември 2015 г. на свое редовно заседание Министерският съвет одобри проект на „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“ и предложи на Народното събрание Програмата да бъде приета [1].

views_032.pdf — Downloaded 2391 times

Утвърждаване на интегритета и противодействие на корупцията в отбраната

В лекцията се представя комплексния проблем на корупцията в сектора отбрана и сигурност и се обосновава необходимостта от комплексен подход, основан на съвременни, утвърдени добри мениджърски практики. Представя се програмата на НАТО за утвърждаване на интегритета в отбраната и анализ на опита от началото на нейната реализация. Очертават се основни варианти за бъдещо развитие на програмата и ролята на България в нея.