Гражданско общество

Гражданско общество

Роля на гражданското общество в доброто управление на сигурността и отбраната; организации на гражданското общество; медии; извличане на уроци и добри практики