Методически основи

Методически основи

Теория, методи за разработване и тестване на концепции и доктрини