Среда за противодействие срещу киберпрестъпността

Значимостта на въпросите, свързани с киберсигурността, имат пряка връзка със състоянието на средата, описвано с помощта на характеристики като засилващо се използване на компютърни системи и мрежи както за бизнеса така и в ежедневието на хората. Средата е важна също така от гледна точка на това, че в рамките на същата се извършва противодействието на киберпрестъпността и то нейните качества зависи доколко това противодействие е ефективно.

Сред основните характеристики, с помощта на които се описва средата са броят на лицата в развитите и развиващите се страни, които имат достъп до интернет, броят на стационарните и мобилни абонати за интернет и др.

В темата се представят различни дефиниции за термина киберпрестъпност. Очевидно съществуването на множество различни определения показва различните гледни точки по въпроса, което от своя страна лежи в основата на ефективното противодействие срещу киберпрестъпността.

Последно обновяване: вторник, 24 February 2015