Противодействие на киберпрестъпността

Описание на курса: 

Курсът е насочен към изучаване на особеностите на нормативния, стратегическия и процедурния аспект на противодействието срещу киберпрестъпността. В хода на лекциите последователно се изучава класификация на киберпрестъпленията, нормативен и стратегически подход за противодействие, особености на превенцията, разкриването, разследването, правоприлагането и международното сътрудничество в борбата срещу киберпрестъпността.

Последно обновяване: петък, 16 March 2018