Кибер война и кибер отбрана

Кибер война и кибер отбрана

Операции в киберпространството, кибер война, кибер отбрана

Среда за противодействие срещу киберпрестъпността

Значимостта на въпросите, свързани с киберсигурността, имат пряка връзка със състоянието на средата, описвано с помощта на характеристики като засилващо се използване на компютърни системи и мрежи както за бизнеса така и в ежедневието на хората. Средата е важна също така от гледна точка на това, че в рамките на същата се извършва противодействието на киберпрестъпността и то нейните качества зависи доколко това противодействие е ефективно.