Въведение в планирането за способности. Дългосрочно планиране

В лекцията се дават определения и модели, използвани за описание на отбранителни способности. Детайлно се представя методология за планиране за способности, осигуряваща взимането на решения за дългосрочно развитие на отбраната и въоръжените сили при висока степен на неопределеност и е предложено адекватно структуриране на отбранителните способности. Даден е пример за количествено оценяване на способности, отчитащ равнището на финансиране. Изложени за принципите на определяне на необходимите отбранителни способности в контекста на съюзното планиране и планирането в защита на националната сигурност.

Details

Последно обновяване: понеделник, 24 Ноември 2014