Алтернативни подходи към планирането на отбраната

Лекцията представя модел за стратегическо развитие, известен като модел на Bartlett, и сравнителен анализ на планирането на отбраната и планирането на операции (планиране на използването на въоръжените сили). Изложени са две класификации и детайли на десет алтернативни подхода към планирането на отбраната. Представя се сравнителен анализ и се дискутира приложимостта на всеки от методите и опита в България.

Details

Последно обновяване: понеделник, 24 Ноември 2014