Анализ на кибер заплахите в интернет социални мрежи с изследване на потребителския отговор

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 115, София (2014)

Анотация:

Разгледано е създаването на системен модел за анализ на кибер заплахи в социалните мрежи от Интернет пространството при различни сценарии за тяхното използване. Приложено е експертно и потребителско анкетиране, в съчетание с експериментално валидиране, чрез биомониторинг върху фокус групи от потребители. Наблюдавана е корелация между експертно идентифицираните и потребителски валидирани явни и скрити заплахи в съвременните социални мрежи, предоставящи достъп до множество услуги чрез смарт устройства и уеб технологии. Получените резултати показват необходимост от разработването на нови методи за повишаване сигурността на потребителите в съвременния дигитален свят.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014