Каталог от роли на човешкия фактор в киберпространството

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Число 147 (2022)

ключови думи:

деструктивни роли, Киберпространство, киберсигурност, конструктивни роли, хакери

Анотация:

Идеята за разработване на каталог от роли на човешкия фактор в киберпространството идва от разбирането за това, че от гледна точка на сигурността в двойката човек-компютър по-слабото звено е човека, също така и от това, което клишето казва, а именно че аматьорите атакуват компютрите, а професионалистите атакуват хората. Създаването на каталога от роли предоставя инструмент за постигане на сигурност в киберпространството чрез изучаване и познаване на специфичните характеристики на деструктивните роли и адресираните към тях конструктивни роли на човешкия фактор.

Share/Save
Последно обновяване: събота, 10 December 2022