Моделиране, анализ, експериментална валидация и верификация на системи за информационна сигурност в корпоративна среда

Тип публикация:

Report

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 132, София (2019)

ключови думи:

DLP, UML архитектурно мета-проектиране, интерактивна верификация, мултиагентно моделиране и симулации, проектиране на системи за информационна сигурност, стохастична валидация

Анотация:

<p>Публикацията представя подход за изследване на сигурността на информационните системи в корпоративна среда. Решението включва концептуално UML мета-проектиране на архитектури, последвано от мултиагентно системно моделиране и холистичен анализ на чувствителността. Получените резултати са валидирани посредством специализирана стохастична симулация, гарантирайки комбинирано използване и смесване на експертни, сензорни и машинно генерирани данни. В заключение е извършена и интерактивна верификация във виртуална корпоративна среда чрез фиктивен, футуристичен сценарий за динамично наблюдение на потребителите и технологиите. При това, с цел пълнота на изследването, са използвани DLP мониторинг за различните състояния на данните и атаките, в комбинация с избрано множество от потребителски оценки.</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 09 March 2020