Оценка на Полезността на Формите за Дистанционно Обучение по Време на Пандемия от Коронавирус

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 137 (2020)

ключови думи:

виртуална класна стая, дистанционно обучение, златен стандарт, пандемия, презентации, тестове

Анотация:

<p>Извънредното положение във връзка с пандемията от коронавирус наложи преминаване към режим на дистанционно обучение на студентите във висшите учебни заведения. Това изправи университетите, преподавателите и студентите пред предизвикателство, с което до момента те не бяха се срещали в такъв мащаб. Като цяло оценките за резултатите от използваните форми за дистанционно обучение са положителни. За да бъдат извлечени поуки от практиката се налага да бъдат сравнени усилията на преподавателите при използване на формите за дистанцино обучение и степента на удовлетвореност на студентите и тяхната оценка за полезността на тези форми. На базата на това сравнение в материала се прави предложение за &bdquo;златен стандарт&ldquo;, включващ формите за дистанцинно обучение, получили най-висока оценка за полезност от страна на студентите.&nbsp;</p>

Share/Save
Последно обновяване: петък, 12 June 2020