Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки

Тип публикация:

Report

Автори:

Yoana Ivanova

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 116, София (2014)

ключови думи:

заплаха, кибер атака, киберсигурност, моделиране, политика, риск, САЩ, симулации

Анотация:

В разработката са детайлно разгледани политиките на САЩ по отношение на проблемите на киберсигурността, които се съдържат в Президентска директива PPD-21 (Presidential Policy Directive). Дефинирани са ясно задачите, които трябва да се решат за оценяване и планиране на защитата на критична инфраструктура. Дадени са конкретни примери за подходи и средства за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки.

Share/Save
Последно обновяване: петък, 19 December 2014