Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната

Тип публикация:

Report

Автори:

Yoana Ivanova

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 114, София (2014)

ключови думи:

3D моделиране, ГИС, експертни системи, изкуствен интелект, информационни системи, компютърна графика, мултимедийни системи, мултимедийни технологии, симулационни тренажори, системи за подпомагане вземането на решения

Анотация:

В настоящата разработка са обстойно разгледани мултимедийните системи и технологии с оглед на приложенията им в информационните системи на сигурността и отбраната и ролята им при изпълнение на военни задачи в хода на процеса „Планиране на способности“. Специално внимание се обръща на компютърните визуализации, като едно от основните изразни средства на мултимедията, което допринася за по-ефективното, качествено и цялостно възприемане на информацията. Представени са примери за 3D графични модели, създадени с помощта на различни специализирани продукти за дизайн на виртуални среди.
Целта е да се направи обобщен анализ на най-иновативните методи и технологии, които се използват в сферата на сигурността и отбраната за извършване на информационни дейности и визуализиране на мултимедийна информация.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 16 December 2014