Разнообразието на Университетските Програми по Киберсигурност – Полезно и Обосновано ли e?

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

CSDM Views, Число 41 (2020)

ключови думи:

бакалавър, висше образование, киберсигурност, магистър

Анотация:

<p>Способностите за киберсигурност отдавна не са лукс, а реална необходимост, произтичаща от развитието на технологиите и на свързаните с това заплахи, уязвимости и рискове. Ключов компонент на тези способности са експертите по киберсигурност, допринасящи със знанията, уменията и опита си. В тази връзка усилията на университетите за стартиране на програми по киберсигурност изглеждат обосновани и разбираеми. Възможно ли е конкуренцията между университетите и пренасищането с университетски програми в областта на киберсигурността да доведе до необосновано разширяване на портфолиото от&nbsp; преподавани знания и изместване на фокуса при изграждането на търсените способности. В търсене на отговор на този и още няколко въпроса е направен анализът в публикацията.</p>

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 05 January 2021