Балансиране на потребности и възможности. Роля на плановия риск

Определят се видовете риск, свързани с използването и развитието на отбраната и въоръжените сили. Представени са основни положения от оценяването на риска при планиране на отбраната. Дадени са примери, свързани с използването на оценки на плановия риск. Изложени са основните въпроси и подходи към мениджмънт на плановия риск на макро и микро равнище.

Материали в пълен текст: 
National Defense Strategy (Washington, D.C.: Department of Defense, June 2008).
Последно обновяване: четвъртък, 06 Ноември 2014