Biblio

Export 13 results:
Filters: Автор is Ilian Alipiev  [Clear All Filters]
2015
Changes in the Security Environment and the Forms, Methods and Means of Conflict: Hybrid War In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2015.
2012
The control function in the draft laws on national security management, the intelligence, the military intelligence, and the national service for protection In CSDM Views. Sofia: Centre for Security and defence Management, 2012.
Modus operandi of organized crime in Bulgaria In CSDM Views. Sofia: Centre for Security and defence Management, 2012.
On the necessity of establishing a new architecture of Bulgaria’s intelligence community In CSDM Views. Sofia: Centre for Security and Defence Management, 2012.
Opportunities to improve the draft laws on national security management, the intelligence, the military intelligence, and the national service for protection In CSDM Views. Sofia: Centre for Security and Defence Management, 2012.
Security challenges and functions of the intelligence community In CSDM Views. Sofia: Centre for Security and defence Management, 2012.
Alipiev, Ilian. Възможности за усъвършенстване на проектозаконите за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, за разузнаването, военното разузнаване и националната служба за охрана In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
Alipiev, Ilian. Контролната функция в проектозаконите за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, за разузнаването, военното разузнаване и националната служба за охрана In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
Alipiev, Ilian. Необходимост от изграждането на нов архитектурен модел за управление на разузнавателната ни общност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
Alipiev, Ilian. Организирана престъпност –определение, характерни черти, сили и средства, признаци, форми, начини за прикриване на дейността й от държавни органи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
Alipiev, Ilian. Предизвикателства към сигурността и към функциите на разузнавателната общност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
2011
Information support requirements of the Ministry of Justice In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2011.
Tagarev, Todor, Ilian Alipiev, and Nataly Ivanova. Изисквания към информационното осигуряване и системи на Министерство на правосъдието In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.