Система за определяне на необходими отбранителни способности

Лекцията представя предназначението на планирането за способности, мястото на процеса в системата отбранителен мениджмънт и основните методически изисквания към планирането на отбранителни способности. Анализират се два примера на системни процедурни и организационни решения в прилагането на планирането за способности, разработени за прилагане в Министерството на отбраната на Република България. Представени са основни изисквания за подпомагане на процеса на определяне на необходими отбранителни способности и примери за тяхната реализация.

Details

Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014