Резилиънс

Резилиънс

Резилиънс, устойчивост, концепция за резилиънс, непрекъснатост на бизнеса, бизнес аспекти и публично-частни партньорства, http://executive.mit.edu/blog/creating-resilience-with-public-private-pa..., роля на общността