Иновации

Иновации

Иновации в сигурността и отбраната; модели, измерване, управление на иновациите