Концептуализация

Концептуализация

Теории, концепции и методи за управление на промяната

Част 1: Аргументиране на трансформацията

Рачев, Валери, and Тодор Тагарев. "Част 1: Аргументиране на трансформацията." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.

Управление на промяната в сложни организации. Предизвикателствата на трансформацията

Лекцията представя основните подходи, принципи и стъпки на промяната в сложни организации, и дискутира прилагането на планове за промяна под въздействието на социални и културни фактори. Представят се също вълните в мисленето за промяната в отбраната след края на Студента война, с фокус върху трансформацията, интелигентната отбрана и концепцията за интелигентни комплексни адаптивни системи.