Процеси и архитектури

Процеси и архитектури

Усъвършенстване на процеси; C4ISR & организационни архитектури