Теоретично развитие

Теоретично развитие

Теоретично развитие; теории, концепции и методи за управление на информация и знание