Управление на промяната в сложни организации. Предизвикателствата на трансформацията

Лекцията представя основните подходи, принципи и стъпки на промяната в сложни организации, и дискутира прилагането на планове за промяна под въздействието на социални и културни фактори. Представят се също вълните в мисленето за промяната в отбраната след края на Студента война, с фокус върху трансформацията, интелигентната отбрана и концепцията за интелигентни комплексни адаптивни системи.

Последно обновяване: вторник, 08 Септември 2015