Biblio

Export 10 results:
Filters: Автор is Валери Рачев  [Clear All Filters]
2008
Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "В заключение: Следващи Стъпки." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "Уводна част." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Рачев, Валери, and Тодор Тагарев. "Част 1: Аргументиране на трансформацията." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Тагарев, Тодор, and Валери Рачев. "Част 2: Структура на Силите." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
Рачев, Валери, and Тодор Тагарев. "Част 3: Организация на Интегрираната Отбранителна Институция на Стратегическо Равнище." In Отбранителна Политика и Развитие на Въоръжените Сили на Република България 2018. София: Военно издателство, 2008.
2007
Рачев, Валери. "Контекстни сценарии за отбранително планиране." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
Рачев, Валери, and Златогор Минчев. "Методика за разработване на сценарии за отбранително планиране." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
Рачев, Валери. Методология и сценарии за отбранително планиране. София, Военно издателство, 2007.