Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19

Тип публикация:

Report

Източник:

CSDM Views, Число 37 (2020)

ключови думи:

COVID-19, дигитална трансформация, комплексни кризисни ситуации, мерки за защита, техно-социални рискове и заплахи

Анотация:

<p>В настоящия анализ е направен кратък преглед на десетте най-актуални рискове и заплахи от техно-социален тип, свързани с COVID-19 за 2020 година. Предложени са и практически мерки за защита. При това са използвани както литературни данни, така и експертен индустриален, и изследователски опит събран от инициативата &ldquo;Secure Digital Future 21&rdquo; и някои скорошни активности на европейската мрежа от центрове по кибер сигурност &ndash; ECHO. Представените обобщени данни от анализа, дават текущ приоритет на заплахи и рискове свързани с атаки върху ключови онлайн услуги и уязвимости при работна организация &ldquo;Home Office&rdquo;. Други значими към момента са: фишинг заплахите и малуеър атаките. Растеж в значимостта, но в по-малка степен, се очаква и по отношение на: крипто-вирусните атаки, уязвимостите в популярни приложения, robocall измамите, фалшивите приложения и новини, измами от сивия пазар и зловредни домейни. Предвид този факт, е добре въвеждането на мерките за защита да става при максимално автоматизиране, като се разчита на интелигентни системни решения за сигурност и защита с многократно осигуряване. Така от една страна ще се предотвратят загубите на данни, информация, технологични и икономически ресурси, а от друга &ndash; ще се улеснят ежедневните социални процеси, чрез интелигентна технологична подкрепа за ефективно трансформиране на обществото в новата дигитална реалност.</p>

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 29 April 2020