Планиране на силите в НАТО и ЕС - принципи, процедури, органи

В лекцията се представят принципи, процедури, органи на планирането на силите в НАТО и Европейския съюз -- същностен елемент на формиране на отбранителните политики на двата съюза. Разгледани са перспективите на развитие на съюзните механизми за планиране и връзките между тях.

За официална, публично достъпна информация:

Details

Последно обновяване: вторник, 25 Ноември 2014