Biblio

Export 6 results:
Filters: Keyword is киберсигурност and Автор is Venelin Georgiev  [Clear All Filters]
2015
Georgiev, Venelin. Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.