Biblio

Export 8057 results:
2014
Tibilov: My mission will be accomplished if South Ossetia unites with Russia. Information Agency Regnum, 2014.
Unencrypted Data in RAM., 2014.
Azizov, D.. Uzbekistan Presents Army Development Strategy. Trend, 2014.
Минчев, Златогор. Анализ на кибер заплахите в интернет социални мрежи с изследване на потребителския отговор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
ВИЗИЯ: България в НАТО и в Европейската отбрана 2020 In работен документ., 2014.
За възраждане на европейската промишленост In Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Брюксел, 2014.
Ratchev, Valeri, and Todor Tagarev. За да не се повтаря никога ‘Кербала 2003’ In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Tagarev, Todor. Инициативи на НАТО в подкрепа на реформа в Мениджмънта на отбраната и за утвърждаване на интегритета In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Shalamanov, Velizar. Информационни технологии за добро управление в отбраната, сигурността, публичния сектор: Опит и перспективи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Wolerstajn, I.. "Новая мир-система?" Россия в глобальной политике 1 (2014).
Milina, Velichka. От постиндустриална към неоиндустриална икономика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Tagarev, Todor. Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Petkov, K.. Реиндустриализация марка БГ. Ще я бъде ли?. BGECONOMIST, 2014.
Решение на Министерския съвет на Република България № 690., 2014.
Monev, Vesselin. Сигурност на дисковете с пълно хардуерно криптиране. Видове атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Цени и разходи за електроенергия в Европа., 2014.
Hadjiiski, V.. Що е реиндустриализация и има ли тя почва у нас. Glasove.com, 2014.

Страници