Biblio

Export 8062 results:
2014
Henry, C., and K. Liu. Low wages and revolutions. Asia Times online, 2014.
Partnership Action Plan for Defence Institution Building. Effective civilian and democratic control over armed forces. NATO A-Z, 2014.
A Password Is Not Enough 3: Trusted Platform Module as a Means for Measured Boot. Privacy Pc.com, 2014.
Russia opposes humanitarian resolution on Syria., 2014.
"Should there be a united Ossetia?" The Caucasus Echo (2014).
Smart Defence, NATO A-Z., 2014.
Suspend and Hibernate. Archlinux.org, 2014.
Sly, Liz, and Ahmed Ramadan. "Syrian regime, rebels reach deal to aid besieged Homs." The Washington Post (2014).
Tibilov: My mission will be accomplished if South Ossetia unites with Russia. Information Agency Regnum, 2014.
Unencrypted Data in RAM., 2014.
Azizov, D.. Uzbekistan Presents Army Development Strategy. Trend, 2014.
Минчев, Златогор. Анализ на кибер заплахите в интернет социални мрежи с изследване на потребителския отговор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
ВИЗИЯ: България в НАТО и в Европейската отбрана 2020 In работен документ., 2014.
За възраждане на европейската промишленост In Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Брюксел, 2014.
Ratchev, Valeri, and Todor Tagarev. За да не се повтаря никога ‘Кербала 2003’ In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Tagarev, Todor. Инициативи на НАТО в подкрепа на реформа в Мениджмънта на отбраната и за утвърждаване на интегритета In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Shalamanov, Velizar. Информационни технологии за добро управление в отбраната, сигурността, публичния сектор: Опит и перспективи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Wolerstajn, I.. "Новая мир-система?" Россия в глобальной политике 1 (2014).
Milina, Velichka. От постиндустриална към неоиндустриална икономика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Tagarev, Todor. Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Petkov, K.. Реиндустриализация марка БГ. Ще я бъде ли?. BGECONOMIST, 2014.

Страници