Biblio

Export 8053 results:
2014
ВИЗИЯ: България в НАТО и в Европейската отбрана 2020 In работен документ., 2014.
За възраждане на европейската промишленост In Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Брюксел, 2014.
Ratchev, Valeri, and Todor Tagarev. За да не се повтаря никога ‘Кербала 2003’ In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Tagarev, Todor. Инициативи на НАТО в подкрепа на реформа в Мениджмънта на отбраната и за утвърждаване на интегритета In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Shalamanov, Velizar. Информационни технологии за добро управление в отбраната, сигурността, публичния сектор: Опит и перспективи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Monev, Veselin. Метрики за информационна сигурност в предприятията: Класификация, примери и особености In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Wolerstajn, I.. "Новая мир-система?" Россия в глобальной политике 1 (2014).
Milina, Velichka. От постиндустриална към неоиндустриална икономика In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Tagarev, Todor. Отбранителните способности на НАТО и ЕС. Приносът на България за тяхното изграждане и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Petkov, K.. Реиндустриализация марка БГ. Ще я бъде ли?. BGECONOMIST, 2014.
Решение на Министерския съвет на Република България № 690., 2014.
Monev, Vesselin. Сигурност на дисковете с пълно хардуерно криптиране. Видове атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.
Цени и разходи за електроенергия в Европа., 2014.
Hadjiiski, V.. Що е реиндустриализация и има ли тя почва у нас. Glasove.com, 2014.

Страници