Biblio

Export 8057 results:
2018
Tagarev, Todor. Поуки от процедурата за придобиване на нов тип боен самолет, 1999-2017 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2018.
2015
Cvetkov, Georgi, Filip Spasov, Veselin Petkov, and Todor Tagarev. Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor, Petya Ivanova, and Nataly Ivanova. България: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и реагиране при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Цветков, Георги. Военно-Промишлен Комплекс: Как се печели от Национална Сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Ratchev, Valeri. Годишният доклад за състоянието на отбраната 2014: много данни с малък политически ефект In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Georgiev, Venelin. Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България 2014, приет с Решение на Министерския съвет № 209., 2015.
Spasov, Filip. Естония: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor. За отбранителна политика на Република България 2015-2020 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Тагарев, Тодор. Защита на критичната инфраструктура: Предизвикателства на междуведомственото взаимодействие., 2015.
Алипиев, Илиан. Измененията в Средата за Сигурност и Прилаганите Нови Форми, Методи и Средства за Противоборство. Хибридна Война In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor. Ключови предпоставки за интегритет в отбраната: Роля на парламента In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Spasov, Filip, and Vesselin Petkov. Латвия: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Spasov, Filip, and Todor Tagarev. Литва: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Georgiev, Venelin. Нива за Обучение на Персонала по Проблемите на Киберсигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Georgiev, Venelin. Оценяване и управление на риска за сигурността. София: Авангард, 2015.
Petkov, Vesselin, and Todor Tagarev. Полша: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Велкова, Лидия. Предпоставки и Последици от Мрежовата Корупция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.

Страници