Biblio

Export 8057 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2021
Georgiev, Venelin. Въпроси и рискове, свързани с ресурсното осигуряване на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 In CSDM Views., 2021.
Попова, Албена. Инструменти за Мениджмънт на Системата за Управление на Сигурността на Летище In IT4Sec Reports., 2021.
Georgiev, Venelin. Концептуален Модел за Устойчивост в Сигурността In IT4Sec Reports., 2021.
Попова, Албена. Модел на Система за Управление на Сигурността на Летище In IT4Sec Reports., 2021.
Матюсън, Андро. Модернизиране на Българските Въоръжени Сили: Не Тези Дронове In CSDM Views., 2021.
Georgiev, Venelin. Програма за киберсигурност на организацията In IT4Sec Reports., 2021.
Georgiev, Venelin. Сравнителен Анализ на Модели за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност In IT4Sec Reports., 2021.
2020
Марков, Александър. Борисов в "Терем": Модернизират танковете Т-72 в България. БНТ новини, 2020.
Georgiev, Venelin. Демография, Способности и Сигурност In IT4Sec Reports., 2020.
Georgiev, Venelin. За конфликтите, интересите, целите, силата и сигурността In CSDM Views., 2020.
Georgiev, Venelin. Как бяха Използвани Мотиваторите на Човешкото Поведение в Условията на Извънредно Положение и Пандемия от Коронавирус In CSDM Views., 2020.
Минчев, Златогор, and Иван Гайдарски. Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19 In CSDM Views., 2020.
Вебер, Йоша, and Михаил Бушуев. Коронавирус: Лъже се грубо и на едро. Дойче Веле, 2020.
Лъжите на руската пропаганда за коронавируса. Webcafe, 2020.
Бошнакова, Габриела. Модифициране на кибер заплахите по време на пандемия от COVID-19. Кибер пандемия In IT4Sec Reports. Vol. 136., 2020.
Цветков, Георги. Отбранителна политика на Република България: Критичен анализ In Мениджмънт на сигурността и отбраната. Vol. 7. София: Прокон, 2020.
Georgiev, Venelin. Оценка на Полезността на Формите за Дистанционно Обучение по Време на Пандемия от Коронавирус In IT4Sec Reports., 2020.
Атанасов, Станислав. Предизвикателства и Рискове пред Кибер Сигурността в Условията на Пандемия от Covid-19 In CSDM Views., 2020.
Georgiev, Venelin. Разнообразието на Университетските Програми по Киберсигурност – Полезно и Обосновано ли e? In CSDM Views., 2020.

Страници